ปลากัด เป็นปลาที่คนส่วนมากนิยมเลี้ยงกันมานาน โดยเฉพาะคนไทยที่นิยมเลี้ยงปลากัดกันอย่างแพร่หลายทั้งเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม เลี้ยงไว้เพื่อนำไปต่อสู้ก็มี ซึ่งปลากัดสายพันธุ์ไทยก็เป็นปลากัดประจำถิ่นที่สามารถพบได้ง่าย มีอยู่ทุกภาคทั่วไทย และยังมีความสวยงามไม่แพ้ปลากัดชาติอื่น ซึ่ง 4 ปลากัดสายพันธุ์ไทยที่มีความงาม และข้อควรรู้ก่อนเลี้ยง ที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันในวันนี้ล้วนเป็นปลากัดที่มีถิ่นกำเนิดในไทย อีกทั้งยังพัฒนาโดยคนไทยอีกด้วย 4 ปลากัดสายพันธุ์ไทยที่มีความงาม และข้อควรรู้ก่อนเลี้ยง 1. ปลากัดป่าภาคใต้ ปลากัดชนิดแรกที่เป็นความภาคภูมิใจของบ้านเรา ที่สามารถเลี้ยงได้ และสวยงามมาก ๆ นั่นก็คือ ปลากัดป่าภาคใต้ หรือป่ากัดป่าใต้...